Gatiya Ilidu Song Lyrics – Ulidavaru Kandante Movie Kannada

Ulidavaru Kandanthe is a 2014 Kannada language movie directed byRakshit ShettyGatiya Iidu song from this Vijay Prakash and Rakshit Shetty starrer Ulidavaru Kandanthe, is composed by the music director B. Ajaneesh LoknathRakshit Shetty has provided the Lyrics for this song: Gatiya Iidu, while Vijai Prakash has provided the voice. Below in this article you can find the details of Gatiya Iidu song lyrics in kannada language(s).

Movie: Ulidavaru Kandanthe
Song Title: Gatiya Iidu
Movie Director : Rakshit Shetty
Music Director: B. Ajaneesh Loknath
Singer(s): Vijai Prakash
Lyrics By: Rakshit Shetty
Languages: Kannada

Gatiya Iidu Video Song from Ulidavaru Kandanthe movie

Gatiya Iidu Video Song from Ulidavaru Kandanthe is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 16M views since the song is uploaded on YouTube.

Anand Audio has the original ownership of the Video Song, hence copying this Video song in any form is considered Copy Right Violation.

Gatiya Iidu Song Lyrics in kannada

ಘಟ್ಟದ ಅಂಚಿದ, ಎಂಥೆಂಕಾಯಿ ಬತ್ತು ತೂಯೆ,
ಅಲೆನ ತೆಳ್ಕೆದ ಪೊರ್ಲೀಗೆ ತಾಡಿನಾಡಿಯೇ.
ಘಾಟೀಯ ಇಳಿದು, ತೆಂಕಣ ಬಂದು
ಅವಳಾ ನೋಡಿ ನಿಂತನೂ.

ಕಡಲ ಬೀಸೋ ಗಾಳಿಗವಳು ಮಾತನಾಡಲು
ಕೇಳದ ಪಿಸು ಮಾತಿಗಿವನು ಮರುಳನಾದನು.
ನಗ್-ನಗ್ತಾ ನನ್ನ ಮನಸಾ ಎತ್ಕಂಡು ಓಯ್ತಾವ್ಳಲ್ಲೋ.
ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹೋ. ನಗ್ತವ್ಳಾ
ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹೋ. ನಗ್ತವ್ಳಾ

ಮನದ ಹಿಂದಾರಿಲಿ ಬರದೇ ಕವಲು,
ಆ ಕವಲು ದಾರಿಗೆ ಕಾವಲಾ.??
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತು,
ಆ ಗುರುತೇ ನಿನ್ನಯ ನೆರಳಾ?
ಮನಸಾ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟವನಾ,

ಬರಯಲು ಮೌನದ ಕವನ,
ಪದಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಸಾಲ,
ಇಳಿಸಲು ಹಾಳೆಯ ಮೇಳ.
ಸೇರಲು ರಂಗು ಮಾಸಿತು ಶಾಯಿಯ ಗೀಚಲು…

ಸಮಯ, ಸಾಗುವ ಗತಿಯ, ತಡೆಯುವ ಪರಿಯ ನಾ ಕಾಣೆನು.
ಕಳೆವ ಸನಿಹದ ಕ್ಷಣವ, ಮೌನದ ಕ್ಷಣವ ಕೂಡಿಡುವೆನು.
ಶ್ರಾವಣ ಕಳೆದು, ಮರಳನು ಅಲೆದು, ದೂರವ ಸರಿದು ಕೂತನು,
ಕಡಲ ಬೀಸೋ ಗಾಳಿಗವಳು ಮಾತನಾಡಲು,

ಕೇಳದ ಪಿಸಿ ಮಾತಿಗಿವನು ಮರುಳನಾದನು.
ನಗ್-ನಗ್ತಾ ನನ್ನ ಮನಸಾ ಎತ್ಕಂಡು ಓಯ್ತಾವ್ಳಲ್ಲೋ.
ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹೋ. ನಗ್ತವ್ಳಾ

ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹೋ. ನಗ್ತವ್ಳಾ
ಘಟ್ಟದ ಅಂಚಿದ, ಎಂಥೆಂಕಾಯಿ ಬತ್ತು ತೂಯೆ,
ಅಲೆನ ತೆಳ್ಕೆದ ಪೊರ್ಲೀಗೆ ತಾಡಿನಾಡಿಯೇ.

Click here to listen Gatiya Ilidu Mp3 Song

Leave a comment