Alaga Alaga Song Lyrics – Operation Alamelamma Movie Kannada

Operation Alamelamma is a 2017 Kannada language movie directed by SuniAlaga Alaga song from this Rishi, Shraddha Srinath, Shraddha Srinath starrer Operation Alamelamma, is composed by the music director Judah SandhyK. B. Pavan has provided the Lyrics for this song: Alaga Alaga, while Abhinandan Mahishale, Judah Sandhy, Shreya Sundar Iyer has provided the voice. Below in this article, you can find the details of Alaga Alaga song lyrics in Kannada language(s).

Movie: Operation Alamelamma
Song Title: Alaga Alaga
Movie Director : Suni
Music Director: Judah Sandhy
Singer(s): Abhinandan Mahishale, Judah Sandhy, Shreya Sundar Iyer
Lyrics By: K. B. Pavan
Languages: Kannada

Alaga Alaga Video Song from Operation Alamelamma movie

Alaga Alaga Video Song from Operation Alamelamma is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 1M views since the song is uploaded on YouTube.

DivX movies have the original owner of the Video Song, hence copying this Video song in any form is considered Copy Right Violation.

Alaga Alaga Song Lyrics in Kannada

ಅಲಗ ಅಲಗ ಅಲಗ
ತೆರೆದೆ ಎದೆಯ ಚಿಲಕ
ಅಲಗ ಅಲಗ ಅಲಗ
ನಾನೆ ನಿನ್ನ ಘಮಕ

ಅಲೆಮಾರಿ ನನ್ನ ಮನಕೆ
ಅಲೆದಾಟ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ
ನಿನ್ನ ಕಂಡಾ ಮೇಲೆ

ಆಕಾಶದ ಮಿಂಚು ಬಂದು
ಜೇಬಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತಾಗಿದೆ
ನೀನು ಬಂದಾ ಮೇಲೆ

ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೊದಾದರೆ
ಕೇಳು ನಿನ್ನಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಕೈಸೆರೆ
ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಅಂದರೆ
ಉಸಿರು ನೀನೇ

ಅಲಗ ಅಲಗ ಅಲಗ
ತೆರೆದೆ ಎದೆಯ ಚಿಲಕ
ಅಲಗ ಅಲಗ ಅಲಗ
ನಾನೆ ನಿನ್ನ ಘಮಕ

ಅಲಗ ಅಲಗ ಅಲಗ
ತೆರೆದೆ ಎದೆಯ ಚಿಲಕ
ಅಲಗ ಅಲಗ ಅಲಗ
ನಾನೆ ನಿನ್ನ ಘಮಕ

ಬಿದಿರೆಯ ಚದುರೆ ನೀನೆ
ನರ ನಾಡಿ ವಶ ಆದೆನು
ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ
ಬ್ರಹ್ಮ ಕಮಲ ಹೂ ನೀನು

ಬಿದಿರೆಯ ಚದುರೆ ನೀನೆ
ನರ ನಾಡಿ ವಶ ಆದೆನು
ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ
ಬ್ರಹ್ಮ ಕಮಲ ಹೂ ನೀನು

ಅಲಗ ಅಲಗ ಅಲಗ
ತೆರೆದೆ ಎದೆಯ ಚಿಲಕ
ಅಲಗ ಅಲಗ ಅಲಗ
ನಾನೆ ನಿನ್ನ ಘಮಕ

ಬಿಸಿಲಲ್ಲು ಬರುವಂತ
ಮಳೆಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ
ನೀ ಬಂದೆ
ಇರುಳಲ್ಲು ನೆರಳಂತೆ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬಂದು
ನೀ ನಿಂತೆ

ದೇವರೊಡನೆ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ
ನಾನು ಇವಳ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡಿ

ದೇವರೊಡನೆ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ
ನಾನು ಇವಳ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡಿ

ಬಿದಿರೆಯ ಚದುರೆ ನೀನೆ
ನರ ನಾಡಿ ವಶ ಆದೆನು
ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ
ಬ್ರಹ್ಮ ಕಮಲ ಹೂ ನೀನು

ಬಿದಿರೆಯ ಚದುರೆ ನೀನೆ
ನರ ನಾಡಿ ವಶ ಆದೆನು
ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ
ಬ್ರಹ್ಮ ಕಮಲ ಹೂ ನೀನು

ಅಲೆಮಾರಿ ನನ್ನ ಮನಕೆ
ಅಲೆದಾಟ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ
ನಿನ್ನ ಕಂಡಾ ಮೇಲೆ

ಆಕಾಶದ ಮಿಂಚು ಬಂದು
ಜೇಬಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತಾಗಿದೆ
ನೀನು ಬಂದ ಮೇಲೆ

ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೊದಾದರೆ
ನಿನ್ನಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಕೈಸೆರೆ
ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಅಂದರೆ
ಉಸಿರು ನೀನೆ

ಅಲಗ ಅಲಗ ಅಲಗ
ತೆರೆದೆ ಎದೆಯ ಚಿಲಕ
ಅಲಗ ಅಲಗ ಅಲಗ
ನಾನೆ ನಿನ್ನ ಘಮಕ

Click here to Listen Alaga Alaga MP3 Song