Nillu Nillu Song Lyrics – Dil Rangeela Movie Kannada

Dil Rangeela is a 2014 Kannada language movie directed by Preetham GubbiNillu Nillu song from this Ganesh, Rachita Ram, Priyanka Rao starrer Dil Rangeela, is composed by the music director Arjun JanyaJayanth Kaikini has provided the Lyrics for this song: Nillu Nillu, while Karthik, Priya Himesh has provided the voice. Below in this article, you can find the details of Nillu Nillu song lyrics in Kannada language(s).

Movie: Dil Rangeela
Song Title: Nillu Nillu
Movie Director : Preetham Gubbi
Music Director: Arjun Janya
Singer(s): Karthik, Priya Himesh
Lyrics By: Jayanth Kaikini
Languages: Kannada

Nillu Nillu Video Song from Dil Rangeela movie

Nillu Nillu Video Song from Dil Rangeela is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 1.9M views since the song is uploaded on YouTube.

Ananda Audio has the original owner of the Video Song, hence copying this Video song in any form is considered Copy Right Violation.

Nillu Nillu Song Lyrics in Kannada

ನಿಲ್ಲು … ನಿಲ್ಲು …
ಓನ್ಡೆ ನಿಮಿಶಾ
ಕೋಟ್ ಹ್ರೂಡಯಾ ನಿನೇಜ್
ಇಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಾ ಬೆರೆ ಕೆಲಾಸ್ಸಾ
ನಿನ್ನಾ ಬಿಟು ನಾನೇಜ್
ನಿನಂತ ಸಾಂಗತಿ ಬೇಕು ಜೋಟೆಜ್
ಇರುವಾದ ತೋಳಲ್ಲಿ
ಚಂದ್ರನ್ ಗಡಿಯಾರಾ
ನೀ ಹೂ ಅನಾಡೆರ್
ಥಂಬೆನ್ ಅಪ್ಕಾರರಾ
ಇರುವಾದ ತೋಳಲ್ಲಿ
ಚಂದ್ರನ್ ಗಡಿಯಾರಾ
ನೀ ಹೂ ಅನಾಡೆರ್
ಥಂಬೆನ್ ಅಪ್ಕಾರರಾ

ನಿನ್ನೊಲೇಜೆ ನೆ ಬೆಲಾಕೌ ಮೇನೆ ಮಾದೈಡ್
ಮೊಂಗುರುಲ್ಲಿ ನೆಲಕಕಿ ಸೀರೆಗೈಡ್
ಬಡಾ ಜೀವಾ ಮಿಡಿವಗಾ
ತಡ ಆಂತರಿಕ
ನಾಡಾಯುಟು ಕೊರಾಲಿಗಾ
ಕಿರು ಸಂತೋಷ್
ನೀ ಹಾಗೊಗಿಲ್ಲಾ
ಈ ಕನ್ನಾ ಮಾರೆಸಿ
ನೆನೆಪಿನಾ ನಡಲ್ಲಿ
ನಿಂಡೆ ನೆ ಸಾರ್ಕರಾ
ನೀ ಹೂ ಅನಾಡೆರ್
ಥಂಬೆನ್ ಅಪ್ಕಾರರಾ
ನೆನೆಪಿನಾ ನಡಲ್ಲಿ
ನಿಂಡೆ ನೆ ಸಾರ್ಕರಾ
ನೀ ಹೂ ಅನಾಡೆರ್
ಥಂಬೆನ್ ಅಪ್ಕಾರರಾ

ನಾನ್ ಯೀಡಿಯಾಲಿ ದಿನ ರಾಟ್ರಿ ರಝಮಾಜರಿ
ನಿನುವಾಂತ ಕನೆಸೆಲ್ಲಾ ನಂಜೆ ಸಾರಿ
ಈಸಿಂಟಾ ಮಾನಾ ಮಠದುತ
ಭಯವೆಲ್ಲ ಒಲವಾಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾಯ್ಯೋಟು
ನಾನೆಲ್ಲಾ ಹರಟಾ ನೀ ಸಿಕೊವರೆಜ್

ನಾನೇಗೆಗ ಸಕೈತು
ಕಣ್ಣೇಲ್ ವವಾಹಿರಾ
ನೀ ಹೂ ಅನಾಡೆರ್
ಥಂಬೆನ್ ಅಪ್ಕಾರರಾ
ನಾನೇಗೆಗ ಸಕೈತು
ಕಣ್ಣೇಲ್ ವವಾಹಿರಾ
ನೀ ಹೂ ಅನಾಡೆರ್
ಥಂಬೆನ್ ಅಪ್ಕಾರರಾ

Click here to Listen Nillu Nillu MP3 Song