Guruvara Sanje Song From Power (Kannada) movie. This Song is Sung by Punith Rajkumar and Lyrics are Penned by Kaviraj. Music Composed by S.S Thaman.

Also Read :

Guruvara Sanje Song Lyrics In Kannada

ಗುರುವಾರಾ ಸಾನ್ಜೆ ನಾ ಹೊರಾಟಿಡ್ದೆ ಅಲೈಕ್
ಎಡುರುಯಿತು ಚೂದಿದಾರಾ ಟೋಟ್ಟಾ ಮಾರಿ ಜಿಂಕೆ
ಬಿಡ್ಡೆ ಬಿಡ್ಡೆ ಬಿಡ್ಡೆ ಎರ ಬಿರ್ರಿ ಬಿಡ್ಡೆ
ಖಲೀ ಹಾರ್ಟ್-ಯು ಡೀಲ್ ಅಗೊತು
ನಾನು ಲವ್ ಅಲಿ ಬಿಡ್ಡೆ
ಸೀಧ ಸಾದಾ ಐಡೆ ಅಲ್ಟಾ ಪಾಲ್ತಾ ಆಡೆ
ಹೆಂಗಂಗ್ ಐಡೆ ಹೆಂಗಗೋಡೆ ಅಯ್ಯ ರಾಮಾ ರಾಮ
ಅಯೋಯೋ ಆಯೋ ಪಾಪಾ ನೊಯೆದ್ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪಾ
ಓಲೆ ಹುದುಗಾ ಅನ್ನಿಸ್ಟಾನೆ ಸೈಡ್ ಅಲಿ
ಎನೋ ಸ್ವಲ್ಪಾ ಹೊಂಬಾ ಚೂರು ಇಲ್ಲಾ ಜಂಬಾ
ನೀನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾದು ಅಗೊದ್ ಆಗಾಲಿ

ಗುರುವಾರಾ ಸಾನ್ಜೆ ನಾ ಹೊರಾಟಿಡ್ದೆ ಅಲೈಕ್
ಎಡುರುಯಿತು ಚೂದಿದಾರಾ ಟೋಟ್ಟಾ ಮಾರಿ ಜಿಂಕೆ
ಅಯೋಯೋ ಆಯೋ ಪಾಪಾ ನೊಯೆದ್ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪಾ
ಓಲೆ ಹುದುಗಾ ಅನ್ನಿಸ್ಟಾನೆ ಸೈಡ್ ಅಲಿ
ಎನೋ ಸ್ವಲ್ಪಾ ಹೊಂಬಾ ಚೂರು ಇಲ್ಲಾ ಜಂಬಾ
ನೀ ಪ್ರೆಟ್ಟಿ ಮಾಡು ಅಗೊದ್ ಆಗಾಲಿ

ಜುರಗಿ ಆಲುವಾ ಕಂಡಾ ಇವಾನ್ನಾ ಕಂದಾಗಿಂದಾ
ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ನಾಗುವ ಚೆಂಡಾ ನೂಡ ಗೋವಿಂದ
ರತ್ರಿಲಿ ಕಾನೊ ಚಂದ್ರ ಹಗಲಲ್ಲು ಕಾನೆ ಆಡಾ
ಗುಟ್ಟಗಿ ಐವಾಲಾ ಕೆನ್ನೆಲಿ ಬಚ್ಚಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾ
ಹುನ್ನಿಮ್ ಹಟ್ಟೋಡ್ ಐವಾಲಾ ಕನ್ನಲೆ
ಬಿಸೈಡ್ ಟ್ಯಾಂಗಲಿ ಹೋಡಾ ಮೆಲೆ
ಹೂ ಪುರುಷ ತುಮುಕುತಾಲೆ ನಿಂತಾಲೆಲೆ
ಹೆಂಗಂಗ್ ಐಡೆ ಹೆಂಗಗೋಡೆ ಅಯ್ಯ ರಾಮಾ ರಾಮ
ಅಯೋಯೋ ಆಯೋ ಪಾಪಾ ನೊಯೆದ್ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪಾ
ಓಲೆ ಹುದುಗಾ ಅನ್ನಿಸ್ಟಾನೆ ಸೈಡ್ ಅಲಿ
ಎನೋ ಸ್ವಲ್ಪಾ ಹೊಂಬಾ ಚೂರು ಇಲ್ಲಾ ಜಂಬಾ
ನೀ ಪ್ರೆಟ್ಟಿ ಮಾಡು ಅಗೊದ್ ಆಗಾಲಿ

ಗುರುವಾರಾ ಸಾನ್ಜೆ ನಾ ಹೊರಾದಿದ್
ಸ್ಲೇಟ್ ಆಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಈ ಇ
ಬರ್ಕೊಟ್ಲು ನನ್ನಾ ಅಮ್ಮ
ಟಿಡ್ಡೋಕ್ ಹೆಲಿಡಾಂ ಮತ್ತು ಅಂಡು ಕೆಲಮ್ಮ
ಹಾರ್ಟ್ ಆಲಿ ಎಲ್ ಒ ಇ ಇ ಬರೇಡಿತ್ ಇವಾಲಾ ನಂಗೆ
ಟಿಡೊಕ್ ಹೆಲಿಡೇಲ್ ಇಲ್ಲೆ ಕನಮಾ
ಕಾಮಾಣ ಬಿಲೇನೆ ಕಿಟ್ಟು ಕೈ ಅಲಿ
ನೀಡುವಾ ಮಾಯಾವಿ ಐವಲೆ
ಮೆಲೆಜ್ ಲೂಟಿ ಆಡೇ ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿ
ಹೆಂಗಂಗ್ ಐಡೆ ಹೆಂಗಗೋಡೆ ಅಯ್ಯ ರಾಮಾ ರಾಮ
ಗುರುವಾರಾ ಸಾನ್ಜೆ ನಾ ಹೊರಾಟಿಡ್ದೆ ಅಲೈಕ್
ಎಡುರುಯಿತು ಚೂದಿದಾರಾ ಟೋಟ್ಟಾ ಮಾರಿ ಜಿಂಕೆ
ಅಯೋಯೋ ಆಯೋ ಪಾಪಾ ನೊಯೆದ್ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪಾ
ಓಲೆ ಹುದುಗಾ ಅನ್ನಿಸ್ಟಾನೆ ಸೈಡ್ ಅಲಿ
ಎನೋ ಸ್ವಲ್ಪಾ ಹೊಂಬಾ ಚೂರು ಇಲ್ಲಾ ಜಂಬಾ
ನೀ ಪ್ರೆಟ್ಟಿ ಮಾಡು ಅಗೊದ್ ಆಗಾಲಿ

Also, Read About :