Guruvara Sanje Song Lyrics – Power Movie Kannada

Power is a 2014 Kannada language movie directed by K MadeshGuruvara Sanje song from this Puneeth Rajkumar, trisha Krishnan starrer Power, is composed by the music director S. ThamanKaviraj has provided the Lyrics for this song: Guruvara Sanje, while Puneeth Rajkumar has provided the voice. Below in this article, you can find the details of Guruvara Sanje song lyrics in Kannada language(s).

Movie: Power
Song Title: Guruvara Sanje
Movie Director : K Madesh
Music Director: S. Thaman
Singer(s): Puneeth Rajkumar
Lyrics By: Kaviraj
Languages: Kannada

Guruvara Sanje Video Song from Power movie

Guruvara Sanje Video Song from Power is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 3.7M views since the song is uploaded on YouTube.

Lahari Music has the original owner of the Video Song, hence copying this Video song in any form is considered Copy Right Violation.

Guruvara Sanje Song Lyrics in Kannada

ಗುರುವಾರಾ ಸಾನ್ಜೆ ನಾ ಹೊರಾಟಿಡ್ದೆ ಅಲೈಕ್
ಎಡುರುಯಿತು ಚೂದಿದಾರಾ ಟೋಟ್ಟಾ ಮಾರಿ ಜಿಂಕೆ
ಬಿಡ್ಡೆ ಬಿಡ್ಡೆ ಬಿಡ್ಡೆ ಎರ ಬಿರ್ರಿ ಬಿಡ್ಡೆ
ಖಲೀ ಹಾರ್ಟ್-ಯು ಡೀಲ್ ಅಗೊತು
ನಾನು ಲವ್ ಅಲಿ ಬಿಡ್ಡೆ
ಸೀಧ ಸಾದಾ ಐಡೆ ಅಲ್ಟಾ ಪಾಲ್ತಾ ಆಡೆ
ಹೆಂಗಂಗ್ ಐಡೆ ಹೆಂಗಗೋಡೆ ಅಯ್ಯ ರಾಮಾ ರಾಮ
ಅಯೋಯೋ ಆಯೋ ಪಾಪಾ ನೊಯೆದ್ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪಾ
ಓಲೆ ಹುದುಗಾ ಅನ್ನಿಸ್ಟಾನೆ ಸೈಡ್ ಅಲಿ
ಎನೋ ಸ್ವಲ್ಪಾ ಹೊಂಬಾ ಚೂರು ಇಲ್ಲಾ ಜಂಬಾ
ನೀನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾದು ಅಗೊದ್ ಆಗಾಲಿ

ಗುರುವಾರಾ ಸಾನ್ಜೆ ನಾ ಹೊರಾಟಿಡ್ದೆ ಅಲೈಕ್
ಎಡುರುಯಿತು ಚೂದಿದಾರಾ ಟೋಟ್ಟಾ ಮಾರಿ ಜಿಂಕೆ
ಅಯೋಯೋ ಆಯೋ ಪಾಪಾ ನೊಯೆದ್ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪಾ
ಓಲೆ ಹುದುಗಾ ಅನ್ನಿಸ್ಟಾನೆ ಸೈಡ್ ಅಲಿ
ಎನೋ ಸ್ವಲ್ಪಾ ಹೊಂಬಾ ಚೂರು ಇಲ್ಲಾ ಜಂಬಾ
ನೀ ಪ್ರೆಟ್ಟಿ ಮಾಡು ಅಗೊದ್ ಆಗಾಲಿ

ಜುರಗಿ ಆಲುವಾ ಕಂಡಾ ಇವಾನ್ನಾ ಕಂದಾಗಿಂದಾ
ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ನಾಗುವ ಚೆಂಡಾ ನೂಡ ಗೋವಿಂದ
ರತ್ರಿಲಿ ಕಾನೊ ಚಂದ್ರ ಹಗಲಲ್ಲು ಕಾನೆ ಆಡಾ
ಗುಟ್ಟಗಿ ಐವಾಲಾ ಕೆನ್ನೆಲಿ ಬಚ್ಚಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾ
ಹುನ್ನಿಮ್ ಹಟ್ಟೋಡ್ ಐವಾಲಾ ಕನ್ನಲೆ
ಬಿಸೈಡ್ ಟ್ಯಾಂಗಲಿ ಹೋಡಾ ಮೆಲೆ
ಹೂ ಪುರುಷ ತುಮುಕುತಾಲೆ ನಿಂತಾಲೆಲೆ
ಹೆಂಗಂಗ್ ಐಡೆ ಹೆಂಗಗೋಡೆ ಅಯ್ಯ ರಾಮಾ ರಾಮ
ಅಯೋಯೋ ಆಯೋ ಪಾಪಾ ನೊಯೆದ್ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪಾ
ಓಲೆ ಹುದುಗಾ ಅನ್ನಿಸ್ಟಾನೆ ಸೈಡ್ ಅಲಿ
ಎನೋ ಸ್ವಲ್ಪಾ ಹೊಂಬಾ ಚೂರು ಇಲ್ಲಾ ಜಂಬಾ
ನೀ ಪ್ರೆಟ್ಟಿ ಮಾಡು ಅಗೊದ್ ಆಗಾಲಿ

ಗುರುವಾರಾ ಸಾನ್ಜೆ ನಾ ಹೊರಾದಿದ್
ಸ್ಲೇಟ್ ಆಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಈ ಇ
ಬರ್ಕೊಟ್ಲು ನನ್ನಾ ಅಮ್ಮ
ಟಿಡ್ಡೋಕ್ ಹೆಲಿಡಾಂ ಮತ್ತು ಅಂಡು ಕೆಲಮ್ಮ
ಹಾರ್ಟ್ ಆಲಿ ಎಲ್ ಒ ಇ ಇ ಬರೇಡಿತ್ ಇವಾಲಾ ನಂಗೆ
ಟಿಡೊಕ್ ಹೆಲಿಡೇಲ್ ಇಲ್ಲೆ ಕನಮಾ
ಕಾಮಾಣ ಬಿಲೇನೆ ಕಿಟ್ಟು ಕೈ ಅಲಿ
ನೀಡುವಾ ಮಾಯಾವಿ ಐವಲೆ
ಮೆಲೆಜ್ ಲೂಟಿ ಆಡೇ ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿ
ಹೆಂಗಂಗ್ ಐಡೆ ಹೆಂಗಗೋಡೆ ಅಯ್ಯ ರಾಮಾ ರಾಮ
ಗುರುವಾರಾ ಸಾನ್ಜೆ ನಾ ಹೊರಾಟಿಡ್ದೆ ಅಲೈಕ್
ಎಡುರುಯಿತು ಚೂದಿದಾರಾ ಟೋಟ್ಟಾ ಮಾರಿ ಜಿಂಕೆ
ಅಯೋಯೋ ಆಯೋ ಪಾಪಾ ನೊಯೆದ್ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪಾ
ಓಲೆ ಹುದುಗಾ ಅನ್ನಿಸ್ಟಾನೆ ಸೈಡ್ ಅಲಿ
ಎನೋ ಸ್ವಲ್ಪಾ ಹೊಂಬಾ ಚೂರು ಇಲ್ಲಾ ಜಂಬಾ
ನೀ ಪ್ರೆಟ್ಟಿ ಮಾಡು ಅಗೊದ್ ಆಗಾಲಿ

Click here to Listen Guruvara Sanje MP3 Song