Tagaru Banthu Tagaru song Lyrics – Tagaru Movie Kannada

 

Tagaru is a 2018 Kannada language movie directed by Duniya SooriTagaru Banthu Tagaru song from this Shiva Rajkumar, Devaraj, Dhananjay, Vasishta N. Simha, Manvitha, Bhavana starrer Tagaru, is composed by the music director Charan RajV. Nagendra Prasad has provided the Lyrics for this song: Tagaru Banthu Tagaru, while Anthony Daasan has provided the voice. Below in this article, you can find the details of Tagaru Banthu Tagaru song lyrics in Kannada language(s).

Movie: Tagaru
Song Title: Tagaru Banthu Tagaru
Movie Director : Duniya Soori
Music Director: Charan Raj
Singer(s): Anthony Daasan
Lyrics By: V. Nagendra Prasad
Languages: Kannada

Tagaru Banthu Tagaru Video Song from Tagaru movie

Tagaru Banthu Tagaru Video Song from Tagaru is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 45M views since the song is uploaded on YouTube.

PRK Audio has the original ownership of the Video Song, hence copying this Video song in any form is considered Copy Right Violation.

Tagaru Banthu Tagaru Song Lyrics in Kannada

ವಾರೇ ನೋಟಾ ನಾಡೈಥೆ
ಕಾಲು ಕೆರಧು ನೈನ್ತಿಥೆ
ಗುತುರು ಹಾಕಿ ಬಂಡಿತೇ
ಎದುರು ಹೊಡ್ರೆ ಗುಮ್ತೈಥೆ

ನೋಡೊಕೆನೋ ಬಾಲು ಸಿಂಪಲ್-ಯು
ಇವಾನಾ ಗುಂಡ್ಜ್ ಡಬಲ್-ಯು
ಆಡೊ ಬಹಾಲಾ ಚಾಲು
ಬೆಕಾ ಬೆಕಾ ಮಾದರಿ-ಯು
ಹೇಸರ ಖದರು ತಿಮಿರು
ನೊಡೊವಿಂಗ್ ಬೆವಾರು
ಸಹೋದರ-ರು
ಟಾಗರು ಟಾಗರು ಇವಾನಾ ಪೊಗರು

ಟ್ಯಾಗರು ಬಾಂತು ಟಾಗರು
ಇಡು ಇ ಓರಾ ಟಾಗರು
ಜೋರಾಗಿ ಇದಾರಾ ಹೇಸಾರು
ಹೆಲ್ಬೆಡಾ ಕ್ಯಾನೊ ಸೋದರ-ಯು
ಯವತ್ತು ಇದಾರಾ ಎದುರು
ಹೊಗ್ಬಿಡಾ ಕ್ಯಾನೊ ಬ್ರದರ್
ಇಡು ತಿಮಿರು ಇರೋ ಟ್ಯಾಗರು
ಧೈರ್ಯ ಇದಾರಾ ಯುಸುರು

ಒಂಡು ಬಾರಿ ಇಡುವಾ ಗುನ್ನಾ
ಅಮೆಲೆ ಯಾರೊ ಕೈಯೋರು ನಿನ್ನ
ಒಂಡು ಬಾರಿ ಕೆನಕೊ ಮುನ್ನಾ
ನೂರರಾರ ಸಾರಿ ನೀ ಯೊಸೊಸುಡು ಚೆನ್ನಾ
ಪ್ರೆತಿ ಮಾದಿ ಮೈಯಾ ಸವರ
ಪ್ರಹನೇನ್ ನೀಡೋ ಗಿಲೀನೆ ಇವಾನು
ತೋರಿ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಪೊಗರು
ಸದ್ದಾನ್ ಇರಾದಾಂತ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಡೋನು

ಲೊ ಮ್ಯಾಗೆನೆ ಇವಾನು
ಮಡಾಯೇರಿ ನಿಂತಾ
ಆ ಶಿವನೇ ಇವಾನಾ
ಮಯ್ಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಾ

ನೋಡೊಕೆನೋ ಬಾಲು ಸಿಂಪಲ್-ಯು
ಇವಾನಾ ಗುಂಡ್ಜ್ ಡಬಲ್-ಯು
ಆಡೊ ಬಹಾಲಾ ಚಾಲು
ಬೆಕಾ ಬೆಕಾ ಮಾದರಿ-ಯು
ಹೇಸರ ಖದರು ತಿಮಿರು
ನೊಡೊವಿಂಗ್ ಬೆವಾರು
ಸಹೋದರ-ರು
ಟಾಗರು ಟಾಗರು ಇವಾನಾ ಪೊಗರು

ಟ್ಯಾಗರು ಬಾಂತು ಟಾಗರು
ಇಡು ಇ ಓರಾ ಟಾಗರು
ಜೋರಾಗಿ ಇದಾರಾ ಹೇಸಾರು
ಹೆಲ್ಬೆಡಾ ಕ್ಯಾನೊ ಸೋದರ-ಯು
ಯವತ್ತು ಇದಾರಾ ಎದುರು
ಹೊಗ್ಬಿಡಾ ಕ್ಯಾನೊ ಬ್ರದರ್
ಇಡು ತಿಮಿರು ಇರೋ ಟ್ಯಾಗರು
ಧೈರ್ಯ ಇದಾರಾ ಯುಸುರು

ಲೊ ಮ್ಯಾಗೆನೆ ಇವಾನು
ಮಡಾಯೇರಿ ನಿಂತಾ
ಆ ಶಿವನೇ ಇವಾನಾ
ಮಯ್ಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಾ

Click here to Listen Tagaru Banthu Tagaru  MP3 Song

Leave a comment