Mental Ho Jawa Song Lyrics – Tagaru Movie Kannada

Tagaru is a 2018 Kannada language movie directed by Duniya SooriMental Ho Jawa song from this Shiva Rajkumar, Devaraj, Dhananjay, Vasishta N. Simha, Manvitha, Bhavana starrer Tagaru, is composed by the Tagaru movie music director Charan RajKiran Kaverappa, Vardhik Joseph has provided the Lyrics for this song: Mental Ho Jawa, while Ananya Bhat, Sree Raksha Achar has provided the voice. Below in this article, you can find the details of Mental Ho Jawa song lyrics in Kannada language(s). Click Here to watch the Ayushman Bhava all-time super hit movie online for free.

Movie: Tagaru
Song Title: Mental Ho Jawa
Movie Director : Duniya Soori
Music Director: Charan Raj
Singer(s): Ananya Bhat, Sree Raksha Achar
Lyrics By: Kiran Kaverappa, Vardhik Joseph
Languages: Kannada

Mental Ho Jawa Video Song from Tagaru movie

Mental Ho Jawa Video Song from Tagaru is well received by the Audience. The Video Song has reached more than 5.7M views since the song is uploaded on YouTube.

PRK Audio has the original owner of the Video Song, hence copying this Video song in any form is considered Copy Right Violation.

Mental Ho Jawa Song Lyrics in Kannada

ಮೈನ್ ಮಾನಸಿಕ ಹೊ ಜಾವಾ

ಮಗುವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ಕ್ರೇಜಿ ಹೋಗಬಹುದು
ಕಮ್ ಆನ್ ಲೆಟ್ ಲೆಟ್
ಅಹಹ್ ಲೇಡಿ ಗಾಗಾ ಹಾಗೆ
ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ ನಾನ್ ಹಾಡಾಲಾ
ಬೇಬಿ ನಾನ್ ಅನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ
ಚುರು ಮಾನಸಿಕ ಅಗಲಾ

ಮೈನ್ ಮಾನಸಿಕ ಹೋ ಜಾವಾ
ಮೈನ್ ಮಾನಸಿಕ ಹೋ ಜಾವಾ
ಮೈನ್ ಮಾನಸಿಕ ಹೋ ಜಾವಾ
ಹೋ ಜಾ ಹೋ ಜಾವಾ

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಬ್ರೂ ಪಬ್ಬಾಲ್
ಮನಾ ಫಾನಾ ಫಾನಾ
ವೆನಿಲ್ಲಾ ಆಕಾಶ ಆದರ್ಶ
ಆ ಹಹ ಹನ ಕನಸು ಮುಕ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತ
ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕು-ಸಮುದ್ರದ ಬೀಚ್-ಐಗೆ
ನಾ ಫಿದಾ ಫಿದಾ ಫಿದಾ
ಟಾಕ್ವಿಲಾ ಆದರ್ಶ
ಆ ಹ ಹ್ ಆಡ್ ಉಪ್ ಐಡಿಯಾ

ಹಗಲು ಇರುಲು ಹಗಾಲು ಇರುಲು
ಅಡೆಡ್ ಅಡೆಡ್ ಅಮುಲು ಅಮುಲ್
ಮನದಾ ಕದಲಾ ಆಲಿಯಾ ಸುದರ್ಶು
ನಿರಾತಂಕದ ಜೀವನ
ನಾನು ಆದೇ ಸ್ವಲ್ಪಾ
ಸೈಕೋ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ರೇಜಿ
ಪೂರ್ಣ ಜೀವನ-ಯು ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ
ಮುಕ್ತ ಮಾರ್ಗ ಅಜೆಬೆಕು
ಬಾ ಬಾ
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಿರಿ

ಮಗುವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ಕ್ರೇಜಿ ಹೋಗಬಹುದು
ಕಮ್ ಆನ್ ಲೆಟ್ ಲೆಟ್
ಅಹಹ್ ಲೇಡಿ ಗಾಗಾ ಹಾಗೆ
ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ ನಾನ್ ಹಾಡಾಲಾ
ಬೇಬಿ ನಾನ್ ಅನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ
ಚುರು ಮಾನಸಿಕ ಅಗಲಾ

ಮೈನ್ ಮಾನಸಿಕ ಹೋ ಜಾವಾ
ಹೋ ಜಾ ಹೋ ಜಾವಾ

Click here to Listen Mental Ho Jawa  MP3 Song

Leave a comment